Home

แนะนำโปรแกรม

Image is not available

“เก่ง” และ “ชอบ” คณิตศาสตร์ด้วยหลักสูตร
ที่รวมสุดยอดของระบบการเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์
ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น มาไว้ในที่เดียวแบบ 3 IN 1

Image is not available
พี่พาย
S.CORE MATH
Image is not available

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน
CEFR จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และพัฒนา
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน Enconcept

Image is not available
อังเคิลวิลล์
CEFR PLAYGROUND
Image is not available

ฝึกแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการคิดแบบ
Programmer ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
จนสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งบังคับหุ่นยนต์
ให้เคลื่อนที่ได้

Image is not available
พี่โคดี้
KID CAN CODE
previous arrow
next arrow
Slider

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย 3 หลักสูตรที่สำคัญ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดทางด้านการศึกษาระดับโลก (NEA) ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยึดหลักการเรียนรู้พัฒนา 4 ทักษะที่สำคัญ

ข่าวสาร และกิจกรรม

เปิดแล้วจ้า 4Skills สาขาใหม่! วงเวียนใหญ่

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศเปิด 4Skills
สาขาวงเวียนใหญ่
ที่ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม ชั้น 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 9.30-11.00น.

สำรองที่นั่ง 061-265-3517
Line: 4skills_wwy

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน รอบเดือนธันวาคม 2018

ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11
(ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม นะคะ

โทร.093-1401001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน หรือ จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤศจิกายน (รอบที่1) และ 15 พฤศจิกายน (รอบที่2)

โทร.093-1401001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน

ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม หรือ อังคารที่ 23 ตุลาคม เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 9 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 ตุลาคม (รอบที่1) และ 19 ตุลาคม (รอบที่2)

โทร.093-1401001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน

ในวันพฤหัสที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2561

โทร.093-140-1001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com

โปรโมชั่น ชุดใหญ่!!! ต้อนรับปิดเทอม…ตุลานี้

🎉🎉โปรโมชั่น ชุดใหญ่!!! ต้อนรับปิดเทอม…ตุลานี้….🎉🎉
น้อง ๆ ระดับชั้น อ.3 – ป.6 เตรียมให้พร้อมสู่การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

📩 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 4 Skills ทุกสาขา 📩