Echo English : แอพพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีเพื่อทุกคน

 

เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงว่า “คนไทยส่วนใหญ่ยังอ่อนภาษาอังกฤษ” ทั้งที่ส่วนใหญ่เริ่มต้นเรียนกันตั้งแต่ ป.4 แต่จนจบปริญญาแล้ว คนไทยหลายคนก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และพอไม่ได้ใช้ ไม่ได้เรียนนานๆ ก็พาลจะลืมเอาง่ายๆ

จากจุดอ่อนตรงนี้ ทำให้ก่อเกิดสถาบันสอนภาษาต่างๆ มากมาย แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนเข้าไม่ถึงสถาบันเหล่านี้ เนื่องจากคอร์สเรียนมีราคาค่อนข้างสูง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดตัวแอพพลิชั่นสอนภาษาอังกฤษ “เอคโค่อิงลิช” (EchoEnglish) เปิดให้คนไทยดาวน์โหลดฟรี!! พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษกว่า 200 บทเรียน โดบมอบให้กระทรวงศึกษาธิการส่งต่อถึงมือประชาชน

นางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือ ครูพี่แนน ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ กล่าวว่า เอ็นคอนเส็ปท์อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคนไทยพัฒนาขึ้น โดยไม่ต้องการให้กำแพงของภาษานั้นมาปิดกั้นความสามารถและศักยภาพของคนไทยที่เชื่อว่าเป็นเลิศไม่น้อยไปกว่าชาติใด เพราะทักษะภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในอนาคต

“ในฐานะคุณครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งพี่แนนมองว่า เราต้องช่วยกันหาเครื่องมือพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยให้ดีขึ้น เพราะผลการสำรวจไม่ว่าจะออกมาจากสถาบันหรือหน่วยงานใดก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักตอกย้ำว่าคนไทยมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับต่ำถึงต่ำมาก บางสำนักถึงกับชี้ว่า รั้งท้ายประเทศอื่นๆ โดยล่าสุด ผลการสำรวจและประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูทั่วประเทศ ตามหลัก Common European Framework of Reference (CEFR) กรอบการประเมินระดับความสามารถทางภาษา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกลุ่มสหภาพยุโรปกว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยวัดทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน พบว่านักเรียนระดับชั้น ม.6 ของไทยมีทักษะหรือความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเทียบเท่ากับระดับ A1-B1 ซึ่งเป็นระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กระดับชั้นประถมปีที่ 3 ในประเทศสิงโปร์เท่านั้น”

แอพพลิเคชั่น เอคโค่อิงลิช จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการพูด ด้วยการจำลองกระบวนการเรียนรู้การพูดของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาขึ้นมาไว้ในอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งใช้ได้ทั้ง สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

แอพพลิเคชั่นสอนภาษาอังกฤษเอคโค่อิงลิช (EchoEnglish) จำลองสถานการณ์การใช้งานในภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน มีฟังชั่นก์การฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การเขียน และบทบาทสมมุติ ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆ กว่า 200 บทเรียน มีเนื้อหาและบทเรียน 3 ส่วน 1.Basic English exptessions เป็นบทที่สอนเกี่ยวกับประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การกล่าวขอบคุณ การช่วยเหลือ เป็นต้น 2.General Situations เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มัดพบเจอเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือพบปะกับชาวต่างชาติ และธรรมเนียมหรือมารยาทที่ควรปฏิบัติ 3.Thais” common errors in English บทที่สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการแปลความหมายผิด การใช้คำหรือวลีที่ผิด การออกเสียที่ผิด

จุดเด่นของแอพพลิเคชั่นนี้อยู่ที่ “ระบบฟีคแบ๊ก” ผลการฝึกพูดในทันทีว่า นักเรียนพูดหรือออกเสียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ก็สามารถระบุได้ว่า คำไหนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งผู้เรียนสามารถกลับไปฝึกพูดใหม่จนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ผ่านระบบฟีดแบ๊กทั้งหมด 6 ระดับ

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับอาชีพต่างๆ อาทิ คนขับรถแท็กซี่ พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น

บทเรียนเหล่านี้ “ฟรี!” เพียงมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นมาฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ทั้งระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอสที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม FB: echoenglishthailand