admin 4skills

เปิดแล้วจ้า 4Skills สาขาใหม่! วงเวียนใหญ่

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศเปิด 4Skills
สาขาวงเวียนใหญ่
ที่ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม ชั้น 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 9.30-11.00น.

สำรองที่นั่ง 061-265-3517
Line: 4skills_wwy

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน รอบเดือนธันวาคม 2018

ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11
(ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม นะคะ

โทร.093-1401001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน หรือ จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤศจิกายน (รอบที่1) และ 15 พฤศจิกายน (รอบที่2)

โทร.093-1401001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com