News

งานสัมมนารายละเอียดแฟรนไชส์ 4 Skills ครั้งที่ 1

แฟรน์ไชส์การศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2561 โทร 093-140-1001