งานสัมมนารายละเอียดแฟรนไชส์ 4 Skills ครั้งที่ 1

งานสัมมนารายละเอียดแฟรนไชส์ 4 Skills ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ 4 Skills (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และ Coding)
แฟรน์ไชส์การศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 เข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชั้น 11 (ลง BTS ราขเทวี ข้างโรงแรมเอเชีย)
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2561 โทร 093-140-1001
หรืออีเมลได้ที่ pornsuda.p@wisdomwide.com
Facebook: https://www.facebook.com/4SkillsThailand/