OUR BRANCHES : สาขาของเรา

สาขาของเรา

Our branches

สาขา : ราชบุรี (ข้างโรบินสัน ติดถนนยุติธรรม)

จุดสังเกต : ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ข้างโรบินสัน ติดถนนยุติธรรม
ที่อยู่ : 265/3 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
วิชาที่เปิด : ภาษาอังกฤษ

093-385-8855

CEFR Playground Ratchaburi

สาขา : สาขา ลพบุรี (แยกนิคมสร้างตนเอง)

จุดสังเกต : แยกนิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่ : เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
วิชาที่เปิด : คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , Coding

086-326-7476

036-684-363

สาขา : สระบุรี (ห้างสุขอนันต์ปาร์ค)

จุดสังเกต : ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 3
ที่อยู่: เลขที่ 179/5 ถนน สุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
วิชาที่เปิด: คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ

036-670-851

081-353-1444

@4skillssb

4 Skills Saraburi