OWN A FRANCHISE : สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ

4SKILLS เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้จาก 2 บริษัท คือ บริษัทวิสดอมไวด์ จำกัด และ สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept ซึ่งเล็งเห็นถึงวิกฤตการเรียนของเด็กไทย พร้อมกับเทรนด์การศึกษาระดับโลก เราจึงได้นำกรอบแนวคิด เทคโนโลยี และการเรียนมาตรฐานโลกมายกระดับการเรียนการสอนและสร้างแนวทางที่ถูกต้อง  ซึ่งแนวคิด 4Skills ยึดหลักการสร้าง 4 ทักษะสำคัญ คือ

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และทักษะต่างๆ ไปใช้กับชีวิตการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้จริง โดยผสมผสานทั้งวิชาการ เทคโนโลยี และกิจกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการเรียน 3 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ การเขียนโปรแกรม

* สนใจเปิดวิชาเดียว ก็สามารถสมัครได้*

คุณสมบัติผู้ลงทุน

  1. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
  3. สนใจงานด้านการศึกษาและบริการ
  4. สามารถบริหารสาขาด้วยตัวเองได้

 

ขั้นตอนการเปิดศูนย์

  1. นัดหมายเข้าฟัง Franchise Orientation
    (หลักสูตรและการลงทุน)
  2. หาทำเล
  3. เซ็นสัญญาแฟรนไชส์
  4. ตกแต่งศูนย์ & หาและอบรมครู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 093-140-1001 ติดต่อ ฝ่ายขาย
หรืออีเมล์ pornsuda.p@wisdomwide.com
*เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถาบันเสริมทักษะ 4 skills สาขาปัจจุบัน

สาขาราชบุรี

233/1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 093-385-8855

สาขาสระบุรี

ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 3
เลขที่ 179/5 ถนน สุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร 036-670-851

สาขาลพบุรี

เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร 086-326-7476, 036-684-363